แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 592
1
สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต.เทศบาล อบจ. พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2359 

สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต.เทศบาล อบจ. พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2556 
จำนวนหน้า : 235 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1.ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
2.พืชศาสตร์
3.ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
4.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
5.ตัวอย่างข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
6.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
7.สาระสำคัญ-สรุป-ย่อ ความรู้รัฐธรรมนูย 2550
8.ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
9.ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
10.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11.แนวข้อสอบ-ข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
13.แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
14.ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน การวางแผน โครงการ การบริหาร
15.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
16.แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
18.แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน กรมอุทยาแห่งชาติ พร้อมเฉลย 2558ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2818 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน กรมอุทยาแห่งชาติ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2558
จำนวนหน้า 300 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผน
  • การวางแผนงานและโครงการ[/*]
  • องค์ประกอบของแผนงาน[/*]
  • การประเมินผลแผนงานและโครงการ[/*]
  • การจัดทำแผนกลยุทธ์[/*]
  • การเขียนโครงการ[/*]
  • การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล[/*]
  • การวิเคราะห์โครงการ[/*]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ
 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
นโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และอื่นๆ
เจาะข้อสอบแผนพัฒนา
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 5


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)3
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบเรียบร้อย พ.ศ.2557 คสช.
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_824269_th_7105917 

รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบเรียบร้อย พ.ศ.2557 คสช.
ผู้แต่ง : สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2557
จำนวนหน้า: 236 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซ.ม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
1.  รัฐธรรมนูญฯ  (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๕๗
2.  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ๑๑๙ ฉบับ
3.  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ๑๑๐ ฉบับ
4.  สารบบกฎหมายตามประกาศ  คำสั่ง  คสช.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_824269_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมาย ลักษณะนิติกรรมสัญญาและหนี้ เล่ม 2 พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_572493_th_7069872

คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมาย ลักษณะนิติกรรมสัญญาและหนี้ เล่ม 2 พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด
ผู้แต่ง : พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า : 356 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง เย็บกี่
 
สารบัญ
 
บทที่ 12 หลักประกันแห่งหนี้และมาตรการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
1.กองทรัพย์ของลูกหนี้
2.หลักการใช้สิทธิเรียกร้องของลกหนี้
3.หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล
4.หลักสิทธิยึดหน่วง
บทที่ 13หลักลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
1.หนี้แบ่งชำระได้
2.หลักลูกหนี้ร่วม
3.หลักเจ้าหนี้ร่วม
บทที่ 14 ข้อยกเว้นหลักความสัมพันธ์เฉพาะตัวระหว่างคู่สัญญา:  บุคคลภายนอกจะเข้ามาเป็นเจ้าหนี้ในสัญญาได้อย่างไรบ้าง
1.หลักสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
2.หลักการรับช่วงสิทธิ
3.หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง
4.หลักการแปลงหนี้ใหม่
บทที่ 15 หลักความระงับแห่งหนี้
1.หลักการชำระหนี้
2.หลักการปลดหนี้
3.หลักการหักกลบลบหนี้
บทที่ 16 หลักอายุความทั่วไปในบรรพ 1
บทที่ 17 มูลหนี้: ละเมิด หลักความรับผิดทางละเมิด (Tortuous Liability) เบื้องต้น และความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำผิดของตน (Fauit Liability)
1 ความรับผิดทางละเมิดกรณีทั่วไป
2.ความรับผิดโดยการกล่าวหรือไขข่าว แพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง
3.ความรับผิดเพื่อละเมิดร่วมกัน
4.ความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
5.ความรับผิดของนิติบุคคล
บทที่ 18 หลักความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น (Vicarious liability)
1.กรณีของนายจ้างร่วมรับผิดในการทำละเมิดของลูกจ้าง
2.กรณีของตัวการร่วมรับผิดในการทำละเมิดของตัวแทน
3.กรณีของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลร่วมรับผิดในการทำละเมิดของผู้เยาว์หรือผู้หรือบุคคลวิกลจริต
4.กรณีของครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความวามารถ ร่วมรับผิดในการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ
5.กรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในการทำละเมิดของเข้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเข้าหน้าที่ พ.ศ.2539
บทที่ 19 หลักความรับผิดเด็ดขาด
1.ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์
2.ความเสียหายเกิดจากสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
3.ความเสียหายเกิดจากของที่ตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรียน
4.ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะและทรัพย์อันตราย
บทที่ 20 หลักการใช่ค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิดเบื้อต้น
1.หลักการพื้นฐานของค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิด
2.ค่าสินไหมทดแทนประเภทต่างๆ
3.ค่าสินไหมทดแทนต้องกำหนดเพียงใด
4.ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย
บทที่ 21 หลักการกำหนดค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิดในสถานต่างๆ
1.กรณีละเมิดต่อทรัพย์
2.กรณีละเมิดต่อชีวิต
3.กรณีละเมิดต่อชื่อเสียง
บทที่ 22 อายุความเสียหายฐานละเมิดในคดีแพ่งปกติ และคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทที่ 23 นิรโทษกรรมทางละเมิด
บทที่ 24 มูลหนี้: จัดการงานนอกสั่ง
เทียบลักษณะตัวแทน
บรรณนานุกรม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_572493_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)5
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักบัญชี4 การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4978

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักบัญชี4 การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ 
ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความรู้ด้านสมรรถนะความสามารถ การสร้างและพัฒนาระบบ (Competency Based HRM)
การประเมินค่างาน
การวิเคราะห์งาน 
การประเมินผลบุคคล 
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร 
การบรรจุและการแต่งตั้ง 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
การออกจากงาน
การคุ้มครองระบบคุณธรรม
เจาะข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล 
เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/354

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

6
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ วิศวกร 4 องค์การเภสัชกรรม พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5765

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ วิศวกร 4 องค์การเภสัชกรรม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2561
จำนวนหน้า 332 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 
เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ 
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร 
ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ
ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร 
การซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบอากาศ 
หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ 
แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล 
แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/product/5765

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]

[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

7
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจ นักจัดการงานเทศกิจ ภาค ข. สรุปและพ.ร.บ. สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2588

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจ นักจัดการงานเทศกิจ ภาค ข. สรุปและพ.ร.บ. สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ 
รวบรวมและจัดทำโดย : ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 215 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
17.นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
9.เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
 
สารบัญ
 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
7. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ในส่วนของการห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย)
9. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอยจุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
11. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6129

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561
จำนวนหน้า 271 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
9786164631489
 
สารบัญ
 
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความรู้เกี่ยวระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน
พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ
การบริหารความเสี่ยง 
แนวข้อสอบการเงิน
แนวข้อสอบการพัสดุ
แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
รวมแนวข้อสอบ ทหารสัสดี นายทหารประทวน 600 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2812

รวมแนวข้อสอบ ทหารสัสดี นายทหารประทวน 600 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า 198 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสารเข้า เล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
รวมข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-การใช้โปรแกรมเวิร์ด
-การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์เอกเซล
-การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์
-การเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้เบื้องต้นด้าน IT
-การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/128

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)10
เจาะประเด็น แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ เฉลยพร้อมคำอธิบาย เล่ม 2 สมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5825

เจาะประเด็น แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ เฉลยพร้อมคำอธิบาย เล่ม 2 สมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล
รวบรวมและจัดทำโดย : สมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2561
จำนวนหน้า 325 หน้า 
รูปแบบ :  ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด : A4 
 
สารบัญ
 
 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานทะเบียนราษฎร
งานสัญชาติ
งานบัตรประจำตัวประชาชน
งานทะเบียนครอบครัว
งานทะเบียนชื่อบุคคล
กฎหมายว่าด้วยคำนำหน้านามหญิง
งานทะเบียนสัตว์พาหนะ
งานทะเบียนพินัยกรรม
งานทะเบียนอาวุธปืนฯ
งานการพนัน
งานควบคุมการเรี่ยไร
งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
งานโรงรับจำนำ
งานโรงแรม
งานสถานบริการ
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของางราชการ พ.ศ.2558
พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2551 (ชรบ.)
พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524
การชันสูตรพลิกศพ
พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/91

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
[img width=363,height=96]https://lh3.googleusercontent.com/oV_FOCHa-YuhGtv-kZaKzQ2rKn1ndBDxHXRt_gN7_PP0VXSZJOBewpPPbeyZ7v68NiVz4sewTNSeQNhvwUQOcKB_Ox5OWN4MiK5ijve-UI159EMUZDUgWUcaW7gpZ0wAHL-3dwVK[/img]

[img width=200,height=220]https://lh6.googleusercontent.com/6BZuAdDFdp0mxdPdQp20xYmkDGVsWNlDDsLwxO4sToNHBr7g7MRPbhSEdJFFVOCoXDdMA1at_ucN41n-CAI0IiWH59sM6IdZzcXM_VMITAyPIZDRpDM1zXGhGy5adchHhlcJBxk9[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=267,height=117]https://lh3.googleusercontent.com/ng6Ei2HIgUSRJr5ImEWuuEiXuVqEQkUHph07USmzvfhFkPivaKieL2GGTySaj2g3gGg-Lc1F-YSO5_x7eqWetwqFxCwdkDYKxqRJjOLs5zuLInW-6CGVYc8CQgszhSd7t8SwYYOB[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_571709_th_7059591

กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
ผู้แต่ง : เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 218 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างการรับผิดในทางอาญา การการะทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด การสำคัญผิดในบางกฎหมายอาญา การกระทำมีกฎหมายยกเว้น การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ การพยายามกระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไป การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
 
สารบาญ
 
ส่วนที่ 1 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
1.1 ความหมายของกฎหมายอาญา
1.2 วิวัฒนาการของกฎหมายอาญา
1.3 สาขาที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา
1.3.1 กฎหมายอาญาสารบัญญัติ
1.3.2 กฎหมายอาญาวิธีบัญญัติ
1.4 ประเภทของความผิดอาญา
1.4.1 การแบ่งประเภทความผิดในแง่ของกฎหมาย
1.4.2 การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่การกระทำ
1.4.3 การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของโทษ
1.4.4 การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการดำเนินคดี
1.5 กฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่ง
1.6 ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่ง
บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา
2.1 เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา
2.1.1 กฎหมายอาญาต้องมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้ง
2.1.2 ห้ามใช้กฎหมายประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล
2.1.3 กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด
2.1.4 กฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นผลร้ายมิได้
2.2 การใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา
2.2.1 กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ยกเลิกความผิดตามกฎหมายอาญาที่ใช้ในขณะกระทำผิด
2.2.2 กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มิได้ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำผิด แต่มีความแตกต่างกัน
2.3 การใช้กฎหมายอาญาในส่วนสถานที่
2.3.1 หลักดินแดน
2.3.2 หลักอำนาจลงโทษสากล
2.3.3 หลักบุคคล
2.4 การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
2.5 บุคคลที่กำฆมายอาญาใช้บังคับ
บทที่ 3 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
3.1 โครงสร้างความรับผิดอาญาของคอมมอนลอว์ (Common Law)
3.2 โครงสร้างความรับผิดอาญาของระบบซีวิลลอว์ (Civil Law)
3.2.1 โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทศฝรั่งเศส
3.2.2 โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทสเยอรมัน
3.2.3 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญาของประเทศไทย
3.3 หลักการวินิจฉัยโครงสร้างความรับผิด
3.3.1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
3.3.2. การกระทำนั้นไม่มี “กฎหมายยกเว้นความผิด”
3.3.3. การกระทำนั้นไม่มี “กฎหมายยกเว้นโทษ”
บทที่ 4 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติเป้นความผิด
4.1 การกระทำ
4.1.1 ความหมายของการกระทำ
4.1.2 ประเภทของการกระทำ
4.2 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนัั้น”
4.2.1 ผู้กระทำ
4.2.2 การกระทำ
4.2.3 วัตถุแห่งการกระทำ
4.3 การกระทำครบ “องค์ประกอบภายใน”
4.3.1 เจตนาตามความจริง
4.3.2 เจตนาโดยผลของกฎหมาย
4.3.3 การกระทำโดยประมาท
4.3.4 การกระทำโดยไม่เจตนาไม่ประมาท
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
4.4.1 ทฤษฎีเงื่อนไข
4.4.2 ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม
4.4.3 ผลของการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น
บทที่ 5 การสำคัญผิดในทางกฎหมายอาญา่
5.1 การสำคัญผิดในตัวบุคคล
5.2 การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
บทที่ 6 การกระทำมีกฎหมายยกเว้นความผิด
6.1 กฎหมายและจารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้
6.1.1 กำหมาให้อำนาจกระทำได้
6.1.2 จารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้
6.2 การกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ
6.2.1 แนวคิดของการป้องกัน
6.2.2 หลักเกณฑ์ของการป้องกัน
6.2.3 ผลของการป้องกันที่ชอบด้วยกฎหมาย
6.3 ความยินยอมให้กระทำ
บทที่ 7 การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ
7.1 การกระทำด้วยความจำเป็น
7.1.1 ความจำเป็นเพราะอยู่ในท่บังคับ
7.1.2 ความจำเป็นเพื่อให้ตนและผู้อื่นพ้นจากภยันตราย
7.2 ความสามารถรับผิดชอบและความอ่อนอายุ
7.2.1 กระทำความผิดในขณะจิตผิดปกติ
7.2.2 การผิดในขณะมึนเมา
7.2.3 การกระทำผิดของเด็ก
7.3 การกระทำตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย
7.4 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภรรยา
บทที่ 8 เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ
8.1 เหตุลดโทษโดยทั่วไป
8.1.1 ความไม่รู้กฎหมาย
8.1.2 คนวิกลจริตึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
8.1.3 คนมึนเมาซึ่งสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
8.1.4 ป้องกัน จำเป็น เกินขอบเขต
8.1.5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท
8.1.6 ผู้กระทำความผิดอายูน้อยกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
8.1.7 เหตุบรรเทาโทษ
8.2 เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ
บทที่ 9 การพยายามกระทำความผิด
9.1 หลักทั่วไปของการพยายามกระทำความผิด
9.1.1 การเริ่มต้นของการกระทำความผิด
9.1.2 การลงมือกระทำผิด
9.1.3 หลักเกณฑ์การพยายามกระทำความผิด
9.1.4 ผลของการพยายามกระทำความผิด
9.2 การพยายามกระทำความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้
9.2.1 หลักเกณฑ์การพยายามกระทำความผิด ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้
9.2.2 ผลของการพยายามกระทำความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้
9.3 การพยายามกระทำความผิดที่ผู้กระทำได้มีการยับยั้งหรือกลับใจ
9.3.1 หลักเกณฑ์ของการยับยั้งหรือกลับใจ
9.3.2 ผลของการที่ผู้กระทำยับยั้งหรือกลับใจ
9.4 บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิด
9.4.1 ความผิดที่มีพยายามไม่ได้
9.4.2 การพยายามกระทำความผิดที่ไม่ต้องรับโทษ
9.4.3 การพยายามกระทำความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ เท่ากับโทษในความสำเร็จและพยายามกระทำความผิดที่กฎหมายถือเป็นความผิดเช่นเดียวกับความผิดสำเร็จ
บทที่ 10 ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
10.1 ตัวการ
10.1.1 เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา
10.1.2 ในระหว่งตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
10.1.3 การกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด
10.1.4 เจตนาร่วมกันในขณะกระทำความผิด
10.1.5 ความรับผิดทางตัวการ
10.2 ผู้ใช้
10.2.1 การก่อให้ผู้อื่นกระทำผิด 
10.2.2 เจตนของผู้ใช้
10.2.3 ความรับผิดของผู้ใช้
10.3 ผู้ใช้ด้วยการโฆษณาหรือประกาศ
10.3.1 ลักษณะการใช้โดยวิธีการโฆษณาหรือประกาศ
10.3.2 ความรับผิดผู้ใช้ด้วยการโฆษณาหรือประกาศ
10.4 ผู้สนับสนุน
10.4.1 หลักเกณฑ์การเป็นผู้สนับสนุน
10.4.2 ความรับผิดของการเป้นผู้สนับสนุน
10.5 ขอบเขตความรับผิดของการเป้นผู้ใช้และผู้สนับสนุน
10.5.1 ผู้ถูกใช้หรือผู้รับการสนับสนุนกระทำเกินขอบเขต
10.5.2 กรณีผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเข้าขัดขวาง
10.6 เหตุส่วนตัวและเหตุลักษณะคดี
บทที่ 11 การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ
11.1 การกระทำความผิดหลายอย่าง
11.1.1 การกระทำกรรมเดียว
11.1.2 การกระทำหลายกรรมต่างกัน
11.2 การกระทำความผิดอีก
11.2.1 การเพิ่มโทษเพราะกระทำความผิดอีกโดยทั่วไป
11.2.2 การเพิ่มโทษเพราะกระทำความผิดอีกเฉพาะอย่าง
11.3 อายุความ
11.3.1 อายุความฟ้องคดีและฟ้องขอให้กักกัน
11.3.2 อายุความล่วงเลยการลงโทษ
11.3.3 อายุความการบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
11.3.4 อายุความสำหรับความผิดอันยอมความได้
11.4 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษและการใช้บทบัญญัติทัวไปในกฎหมายอื่น
11.4.1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
11.4.2 การใช้บทบัญญัติทั่วไปในกฎหมายอื่น
บทที่ 12 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.1 วัถถุประสงค์ในการลงโทษ
12.2 ประเภทของโทษและวิธีการลงโทษ
12.2.1 โทษประหารชีวิต
12.2.2 โทษจำคุก
12.2.3 โทษกักขัง
12.2.4 โทษปรับ
12.2.5 โทษริบทรัพย์สิน
12.2.6 ความระงับแห่งโทษอาญา
12.3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ
12.3.1 วิธีเพิ่มโทษ
12.3.2 วิธีลดโทษ
12.3.3 การรอการลงโทษ
12.4 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.4.1 กักกัน
12.4.2 ห้ามเข้าเขตกำหนด
12.4.3 การเรียกปรักันทัณฑ์บน
12.4.4 การคุมตัวไว้สถานพยาบาล
12.4.5 การห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง
12.5 การใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.5.1 วิธีการเพื่อความปลอดภัยให้ใช้ขณะสาลพิพากษา
12.5.2 กฎหมายที่บัญญัติภายหลังยกเลิกวิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.5.3 กฎหมายที่บัญญัติหลังเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้มีการใช้บังคบเพื่อความปลอดภัย
12.5.4 กฎหมายที่บัญญัติภายหลังเปลี่ยนโทษมาเป้นวิธีการเพื่อความปลอดภัย
12.5.5 การสั่งเพิกถอนหรืองดการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยชั่วคราว
บรรณนุกรม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_571709_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5509

ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย 
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
แผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปัจจุบัน
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2532 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2. พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรและสถาบันเกษตรกร
ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2522
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
คัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2535 
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535 
แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร พ.ศ. 2558
การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
ไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปภาคการเกษตร
การบริหารจัดการและพัฒนาภาคชนบท
การพัฒนาชนบทเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
แนวข้อสอบ การพัฒนาภาคเกษตรกรรม
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/271

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

13
คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/732

คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ 
 
ประวัติกรมชลประทาน อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
การวิเคราะห์โครงสร้าง
การเขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
การออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ
การทดสอบวัสดุ
การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง
หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น
หลักการชลประทานเบื้องต้น
หลักการชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับชลประทาน
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2585
เจาะข้อสอบนายช่างชลประทาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นิติกร ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2547

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นิติกร ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม-
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆการสอบสวนข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2742

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมเฉลยละเอียด 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
สารบัญ
 
วิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4. 
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5. 
วิชาภาษาอังกฤษ
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. 
วิชาความรู้ทั่วไป
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับอาเซียน 
เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
เจาะข้อสอบ สังคม จริยธรรมวัฒนธรรม 
เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับประเทศไทย
สรุปแนวข้อสอบเกี่ยวกับประเทศไทย 
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ชุดที่ 3. ฃ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/128

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

หน้า: [1] 2 3 ... 592